QAD Usergroup NL

Deze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies".Deze worden uitsluitend gebruikt om navigatie op deze website te vereenvoudigen. De cookies worden worden op geen enkele manier gebruikt om informatie te verzamelen.

Met deze website willen we gebruikers van  QAD Applications met elkaar in contact brengen. Hiermee kunnen we elkaar verder helpen en door "kruisbestuiving" nieuwe ideeën opdoen.