QAD Usergroup NL

Deze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies".Deze worden uitsluitend gebruikt om navigatie op deze website te vereenvoudigen. De cookies worden worden op geen enkele manier gebruikt om informatie te verzamelen.

 

Het bestuur van de  QAD Usergroup NL is voornemens om de vereniging te beëindigen. Daartoe wordt op 22 april 2015 een opheffingsvergadering gehouden. De hoofdvertegenwoordigers van de bedrijven die lid van de vereniging zijn hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen om deze vergadering bij te wonen. Het bestuur zal daar aanwezig zijn om eventuele vragen zal beantwoorden. Door het teruglopen van het aantal leden teert de vereniging steeds verder in op haar vermogen. Nu is de vereniging nog financieel gezond, langer doorgaan zou betekenen dat we in de gevarenzone gaan komen.  De laatste jaren is de vijver met sprekers en onderwerpen steeds verder opgedroogd. Het was bijna onmogelijk om sprekers te vinden die iets wilden of konden vertellen over het gebruik van MFG/PRO, EB2 of QAD Enterprise Applications. Zonder deze sprekers wordt het echter steeds lastiger om invulling te geven aan gebruikersdagen. Daarnaast was het moeilijk om nieuwe leden en sturing (vers bloed) in het bestuur te krijgen. Sommige bestuursleden bleven maar "zitten" bij gebrek aan nieuwe kandidaten, ondanks dat ze hun functie eigenlijk wilden neerleggen. Daarnaast blijft het aantal leden alleen maar teruglopen en is er geen sprake van nieuwe aanwas.  Daarom heeft na bijna 20 jaar MFG/Pro Users en QAD Usergroup NL het bestuur op 4 februari jl. besloten om te stoppen met de "QAD Usergroup NL" gebruikersvereniging.